Onemocnění ledvin u koček

Onemocnění ledvin je velmi častým problémem u koček středního až staršího věku. Poškození může být akutní, ale i s trvalými následky, které bohužel vedou k rychlému konci života kočky. Mnohému lze však zabránit prevencí i účinnou léčbou.

Problémy s ledvinami se vyskytují u mnoha koček. Samotné** selhání ledvin** se pak většinou vyskytuje u koček středního věku a u koček starších. Problémům s ledvinami koček je možné částečně předcházet správnou péčí o kočku. Nicméně, tak jak stárne kočka, stárnou i její ledviny a tudíž ve vysokém věku kočky se již nějaké ty ledvinové problémy objevují.

Jak fungují ledviny kočky

Základní a hlavní funkcí ledvin kočky je čištění organismu od odpadních látek, které se v těle v průběhu jejího života hromadí. U koček často dochází k vyššímu hromadění zplodin. Pokud pak dojde k problémům s ledvinami, nebo přímo k jejich selhání, pak vždy jde o otravu kočky jejími vlastními zplodinami. Samotný výskyt těchto onemocnění se zvyšuje zároveň s věkem kočky. Tyto problémy se však mohou objevit i u velmi mladých koček. Často u koček, které jsou nesprávně živeny, nebo nemají dostatečný pitný režim.

Jak stárnou ledviny koček

Plně funkční zůstávají ledviny koček pouze asi sedm prvních let života. Pak dochází k jejich stárnutí a také k postupnému snižování jejich funkce. Spolu s různými onemocněními vznikají problémy, kterou mohou vést k onemocnění ledvin kočky, které může být akutní, chronické, nebo spojené s totálním selháním. Vždy je pak nutné vyhledat veterinární péči.

Vrozené vady ledvin koček

U některých plemen koček, zejména u dlouhosrstých, byly prokázány vrozené vady vedoucí k onemocnění ledvin a jejich pozdějšímu selhání. Kromě vrozených vad komplikují činnost ledvin i onemocnění, jako jsou virové a bakteriální infekce, kočičí leukémie, kočičí infekční peritonitis, ale i různé otravy, záněty, onemocnění srdce, a také ucpání močovodů.

Onemocnění ledvin kočky

Onemocnění ledvin kočky může mít různý charakter. Běžná onemocnění je možné vyléčit správným podáním léků. Pokud již jde o selhání ledvin, pak je nutná několikadenní léčba nitrožilními infuzemi. Další podobou je chronické selhání ledvin, kde jsou ledviny až z 80 % poškozené a zbylých 20 % již nedokáže zajistit kočce plnohodnotný život. Zde ve většině případů není již účinná léčba. Spíše jde o pokus zkvalitnění života kočky. Bohužel však většinou jde o poslední stadium onemocnění ledvin, kdy je onemocnění natolik progresivní, že vede ke smrti zvířete.

Proč u koček dochází k onemocnění ledvin?

Snad každé zvíře má nějaké dispozice k určité nemoci. U koček, více, než cokoli jiného je to právě onemocnění ledvin. Vychází to i z toho, že kočka je původem pouštní zvíře a tudíž není zvyklá mnoho pít. Její moč je tedy silně koncentrovaná a je-li doplněná i o nevhodné látky, pak dochází k tvorbě močových kamenů, písku, poškození močového ústrojí, a následně onemocnění ledvin. Pokud bychom měli přesně odpovědět na otázku proč tomu tak je, pak bohužel nenajdeme jasnou odpověď. Vždy jde o shodu určitých okolností, spojenou se stárnutím kočky a také jejím stravováním a způsobem jejího života. Dá se tedy částečně říci, že pokud je u kočky dodržen správný životní režim i péče, pak je před onemocněním ledvin alespoň částečně chráněna.

Kvalita krmení a onemocnění ledvin koček

Zdraví kočky je možné podstatně ovlivnit vhodným výběrem krmiva. Základem je správné složení stravy. To by mělo přispívat k tvorbě kyselé moči. Močové kameny a písek se totiž tvoří v moči kyselé. Pokud tedy je krmení kočky kvalitní, plné lehce stravitelných bílkovin, a s velmi nízkým obsahem nestravitelných látek a popela, pak je zdraví kočky chráněno. Další, co ji pomůže udržet zdravé ledviny je pitný režim. Vzhledem k tomu, že kočky vodu nerady, je vhodné stimulovat je k pití. Například využít vloh kočky pro hru a pořídit fontánku, která bude kočku lákat a bude z ní i častěji pít. Tím nebude moč tak koncentrovaná a budou z ledvin lépe odcházet odpadní látky.

Příznaky nemocnění ledvin u koček

Onemocnění ledvin má většinou příznaky otravy. Ale ne vždy tomu tak musí být. V prvopočátku, zvláště pokud je kočka mladá a v plné síle, může být onemocnění ledvin přehlédnuto, nebo považováno za jinou nemoc. Nemoc pak posiluje a objeví se v plné síle v podobě akutního selhání ledvin. Co tedy pozorovat u kočky? Pokud ještě nemá akutní problémy, pak varovným signálem může být únava, spavost, nechuť k jídlu, ztráta hebkosti srsti, srst bez lesku, línání. Později to může být zápach z tlamy, nedostatečné močení. Stav, kdy kočka sice pije, ale téměř vůbec nemočí. Kočka může být i zimomřivá, neustále vyhledávat teplo, a chovat se zmatečně. U pokročilejších problémů již dochází k průjmům, zvracení, slinotoku a téměř netečnosti. Zde již jde o velmi silný problém ledvin, který může vést ke smrti kočky.

Jak se léčí nemocné ledviny kočky

Doma toho, kromě prevence, mnoho nezvládnete. Vždy je nutné vyšetření na veterinární klinice a zavedení celkové léčby. Základem je klinické vyšetření kočky, které zjistí, o jakou nemoc skutečně jde. V případě podezření na onemocnění ledvin je nutné provést kočce odběry krve a udělat testy, které řeknou, jaký je současný stav jejích ledvin. Krevní testy je nutné udělat kočce na lačno. To znamená 12 hodin po posledním krmení. Jen tak dají jasnou odpověď. Od jejich výsledku se pak odvíjí další léčba. Jde-li o stav, který je ještě léčitelný, pak veterinář zahájí léčbu. Ta většinou začíná infuzemi a pokračuje speciální dietou s nízkým obsahem bílkovin, soli a fosforu. Tato dieta i další opatření, včetně pitného režimu, je však doživotní. Chronické selhávání ledvin je dalším postupem v onemocnění ledvin. Zde je léčba obdobná. Navíc je však třeba zachovat alespoň část fungujících ledvin. Podaří-li se zachování více než 30 %, pak je možné, že kočka bude s pomocí speciální diety žít ještě několik dalších let. Pokud jde o akutní selhání ledvin, které je dosti časté, tak zde je okamžitá pomoc opět infuzemi, které se podávají po několik dnů. Stav kočky se musí kontrolovat. Jde-li o kočku starší, pak bohužel velmi často již není žádné pomoci. Vzhledem k velmi vážnému stavu, se zde doporučuje provedení eutanázie, která kočku vysvobodí.

Prevence onemocnění ledvin u koček

Důležitá je správná strava a pitný režim již od koťátka. Samozřejmostí by mělo být pravidelné odčervení a očkování. U starších koček je vhodné nechat jednou ročně provést odběry krve. Tak budete vědět, na kolik procent ledviny pracují, a případně budete mít možnost onemocnění včas řešit. K preventivním opatřením by mělo patřit i ošetření chrupu. Zubní kámen ovlivňuje stav chrupu. Pokud kočka dostane paradentózu, pak se to negativně projeví i na zdravotním stavu jejích ledvin.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6111 (vitejdoma.cz/chovatele#9811)


Přidat komentář