Nemoc - Virus kočičí leukémie

U infikovaných koček se virus kočičí leukémie (FeLV) nachází v tělních tekutinách, nejčastěji ve slinách. Nákaza se šíří buď pohlavním stykem a nebo také používáním stejných misek například při krmení.

Přenos viru kočičí leukémie (FeLV)

U infikovaných koček se virus kočičí leukémie (FeLV) nachází v tělních tekutinách, nejčastěji ve slinách. Nákaza se šíří buď pohlavním stykem a nebo také používáním stejných misek například při krmení.

Následky nákazou

Padesát procent koček nakažených virem kočičí leukémii hyne v důsledku destrukce bílých krvinek (ty jsou jedny z nejdůležitějších obranných činitelů organismu). Virus kočičí leukémie nechává kočky bezbranné proti celé řadě dalších choroboplodných zárodků (následkem infekce vzniká u koček chudokrevnost a nádorová bujení). U nakažených koček může také docházet k neplodnosti, potratům, rození mrtvých nebo velmi slabých koťat, zánětům očí, k prudké ztrátě tělesné hmotnosti, onemocnění střev a nebo k poškození nervů.

Nákaza neznamené být přímo nemocný

Zjištění styku s infekcí se provádí jednoduchou krevní zkouškou (zjišťováním protilátek v krvi). Nakažená kočka se může zdát zdravá a to i po dobu několika měsíců, ale přibližně 8 z 10 infikovaných koček hyne do tří let od doby nakažení.

Léčení viru

Léky mohou pouze pomoci, aby se kočka cítila celkově lépe a nebo pomoci při léčbě dalších infekcí, které se mohou projevit v důsledku infekce FeLV. Lék přímo na FeLV zatím neexistuje. Vakcinace zabrání infekci přibližně u 80% očkovaných koček. První vakcinace se provádí u koťat již ve stáří asi 8–10 týdnů, pro udržení stálé a dostatečné hladiny protilátek, kočky se musí přeočkovávat vždy jednou ročně. Jestli již došlo k nakažení, na očkování je už pozdě a je zbytečné.

Je možná prevence?

Vakcinace proti infekci s FeLV se běžně neprovádí, a proto, jestli chcete, aby vaše kočka byla chráněná, obraťte se o radu k vašemu veterináři. Vakcíny proti FeLV jsou velmi bezpečné, ale reakce v místě vpichu injekce (v podobě zduřeniny) se výjimečně může vyskytnout.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6078 (vitejdoma.cz/chovatele#8894)


Přidat komentář