Jak poskytnout první pomoc Vašemu zvířecímu miláčkovi

Vážnější popáleniny (druhého stupně), poznáme, pokud se na kůži psa nebo kočky objeví puchýře, které praskají a vytéká z nich tekutina, která slepuje srst. Tyto popáleniny druhého stupně sami neošetřujeme.

Popáleniny 1. stupně

Mírnější popáleniny (neboli popáleniny prvního stupně) se projevují zčervenáním kůže. Popálené místo je nutné ochladit studenou vodou a následně potřít zklidňující indiferentní mastí (například Dermazulen, kalciová mast).

Popáleniny 2. stupně

Vážnější popáleniny (druhého stupně), poznáme, pokud se na kůži psa nebo kočky objeví puchýře, které praskají a vytéká z nich tekutina, která slepuje srst. Tyto popáleniny druhého stupně sami neošetřujeme, ale ihned zajistíme odborné ošetření veterinárním lékařem.

Popáleniny 3. stupně

Těžké popáleniny (třetího stupně), postihují nejen kůži, ale i struktury v podkoží (kůže i tkáň odumírají a hnisají, někdy mohou i zuhelnatět). Tyto popáleniny rovněž neošetřujeme, avšak urychleně zajistíme ošetření u veterinárního lékaře.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6073 (vitejdoma.cz/chovatele#8837)


Přidat komentář