Murgeský kůň

Murgese není nevšední kůň. Jeho hlavní kvalitou je použitelnost k lehkému tahu. K jízdě jsou vhodnější kříženci. Protože žije v nehostinném horském prostředí, připomíná typem spíšhorské koně než masivní tažná zvířata.

Původ a výskyt koně

Ovládnutí Itálie plnokrevníky a vynikajícími klusáky místního původu mělo za následek zanedbávání jezdeckých a lehkých tažných koní. A přece má Itálie řadu typických koňských plemen, která jsou znamenitě přizpůsobena potřebám kraje, kde se chovají. Stejně jako aveliňský kůň a základní jezdecké typy jako Salerno či méně atraktivní San Fratello, je zde i plemeno z Murge v provincii Puglia (pár desítek kilometrů od Bari), kdysi proslulé svými kvalitami.

Něco málo z dějin koně

Murge leží v suché kopcovité krajině, kde se rodí zvířata s pevnou kostrou a tvrdými kopyty. V patnáctém a hlavně šestnáctém století byli koně z Murge, murgese, velmi vyhledáváni jako remonty pro vojenské jezdectvo. Časem však, což se zdá typické pro italskou historii chovu koní, zájem o murgeského koně upadl.

Současnost a murgenský kůň

Starý murgeský kůň, ať byl jakýkoli, je dnes vymřelý a nová verze, jejíž počátky spadají k roku 1920, je mu pravděpodobně jen málo podobná. Současný murgese je v zásadě lehký tažný kůň, horší typ irského koně. Plemeno není vyrovnané, ale je velmi přizpůsobivé a znamenitě splňuje všechny místní nároky. Hlavní roli má v zemědělství a je také hodnotnou základnou pro nová křížení. Dobré dobytkářské jízdní koně lze získat křížením murgeských klisen s plnokrevníky nebo kvalitními polokrevníky. Výslední kříženci se sice nevyrovnají irským koním, ale jsou to zvířata využitelná ve všech směrech, od lehkého tahu až po jízdu, jsou to všestranní koně.

 • Murgeský kůň je užitečným pomocníkem v zemědělství

  Murgeské klisny slouží také k produkci silných mul, které jsou základem italského zemědělství i venkovské dopravy. Výjimečná kvalita těchto mul vyplývala z toho, že cenné vlastnosti dědily nejen po otcích - oslech, ale i po skromných a otužilých horských klisnách. Literatura zaznamenala mimořádné výkony těchto zvířat v armádě, hlavně u horského dělostřelectva.

Nevšední kůň jménem murges

Murgese není nevšední kůň. Jeho hlavní kvalitou je použitelnost k lehkému tahu. K jízdě jsou vhodnější kříženci. Protože žije v nehostinném horském prostředí, připomíná typem spíš horské koně než masivní tažná zvířata.

Tělesné proporce koně

 • OČI

  Oči jsou posazeny po stranách.

 • HLAVA

  Hlava je nevzhledná a nemá zvláštní rysy, ale výraz je upřímný a nezáludný. Žuchvy jsou poněkud masité a oči posazené příliš do stran. Všechny znaky ukazují na chladnokrevný původ, který byl zušlechtěn výběrovým křížením. Nicméně je to kůň aktivní a energický, klidné povahy a nenáročný a místní potřeby uspokojuje znamenitě.

 • NOHY

  Nohy jsou rovné, ale karpy bývají často příliš malé a kulaté.

 • KOSTI

  Kvalita holení je proměnlivá, jak se dá čekat od koně nevyhraněného typu. Spěnky jsou u murgeského koně často trochu strmé.

 • KOHOUTEK

  Kohoutek je přetížený svalstvem, což omezuje pohyblivost, ale hřbet je silný, i když má sklon k přílišné délce.

 • CHOD

  Pohyb murgeského koně je čilý, ale krok je krátký a zadní nohy nejsou dost podsazené, neboť je omezuje celková stavba. V tahu však nejsou žádné problémy.

 • ZÁĎ

  Záď není právě silnou stránkou murgeského koně, ocas je nízko nasazený a někteří koně nemají dostatečně osvalené lýtko.

 • KOPYTA

  Kopyta jsou tvrdá a dobře utvářená.

 • ZBARVENÍ

  Ačkoli tento kůň je vraník, hlavní barvou je ryzá, jako u aveliňských koní a italských tažných, z nichž každý mohl mít na murgeského koně mírný vliv.

Výkonnostní zkoušky koně

Chov murgeských koní nepodléhá přísné kontrole ani chovatelským pravidlům. Avšak jednou ročně se odbývají ve městě Martina Franca zkoušky výkonnosti pro mladé hřebce.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id6001 (vitejdoma.cz/chovatele#9038)


Přidat komentář