Bernardýn - svatobernardský pes

Bernardýn - svatobernardský pes. Bernardýn - původ, charakteristika, výška, váha, srst. Existují krátkosrstí a dlouhosrstí svatobernardští psi. Zbarvení je hnědé s bílou nebo bílé s hnědou.

Bernardýn - svatobernardský pes

V roce 962 n.l. založil Bernard de Menthon v 2472 m vysokém horském průsmyku klášter. Jeho záměrem bylo, aby zde našli útočiště zbloudilí, vyčerpaní či bezradní cestovatelé, obchodníci a vojáci, kteří průsmykem procházeli. Tento alpský průsmyk, který byl až do začátku 20. století jedinou schůdnou cestou, jak se dostat z Itálie do Švýcarka a naopak, je znám svým děsivým počasím, kdy v průměru 350 dní v roce je sněhová vánice, bouře nebo hustá mlha, to vše s neustálou hrozbou lavin. První zmínka o přítomnosti psů v tomto klášteře se datuje až na rok 1695, (i když nejstarší zachovaný písemný dokument potvrzující tento fakt, pochází z roku 1707). Zda-li je to rok správný, těžko říci, neboť klášter v šedesátých létech 17. století kompletně vyhořel, a tedy i veškeré písemné zprávy byly zničeny. Až posléze mnichové - členové řádu sv. Augustina - zjistili, že za výborným hlídacím psem - bernardýnem (Němci ho nazývali "alpský pes"), se skrývá dobrosrdečný zachránce lidských životů. Psi z kláštera sv. Bernarda byli známí nejen svou silou a ochotou pomoci každému člověku, který jejich pomoc potřebuje, ale i vynikajícím orientačním smyslem a vždy, za každého počasí, trefili s naprostou jistotou do kláštera. Byli dokonce schopni vytušit a dát najevo, že se blíží sněhová bouře. Spolehlivost a obětavost těchto psů byla známá široko daleko. Také Napoleonovi vojáci, kteří statečnému psovi, jenž jim neúnavně pomáhal průsmyk projít, dali jméno Barry, hlásali o jeho srdečnosti a odvaze všude kam přišli.

Bernardýn - původ

V průsmyku Velkého Sv. Bernarda ve výši 2469 metrů nad mořem založili mniši v 11. století hospic určený jako útočiště pro cestující a poutníky. V tomto hospicu se od poloviny 17. století chovali na hlídání a na ochranu velcí horští psi – bernardýni. Tito psi se brzy začali používat jako průvodci a zvláště jako záchranáři.

Bernardýn - charakteristika

Povaha svatobernardského psa je přátelská a mírná, ale taktéž pozorná a otevřená. U dospělého psa můžeme očekávat určitou míru rezervovanosti a důstojnosti. Jeho inteligence, přizpůsobivost a horlivost z něj dělá příjemného společníka a ochotného pracovníka.

Bernardýn – výška, váha

Výška psa je 70 - 90 centimetrů, průměrná výška fen je 65 - 80 centimetrů. Váha je úměrná výšce a pohybuje se v rozmezí 50 - 91 kilogramů.

Bernardýn - srst

Existují krátkosrstí a dlouhosrstí svatobernardští psi. Zbarvení je hnědé s bílou nebo bílé s hnědou. Svatobernardský pes musí mít bílé končetiny, hruď, špičku ocasu a lysinku a bílou skvrnu na šíji nebo bílý límec.

Bernardýn - péče o srst

Pouze v období línání je nutné denní kartáčování k odstranění uvolněné srsti. Psa koupejte jen v případě nutnosti. Uši psa je nutné udržovat v čistotě, drápky krátké.

Bernardýn - povahové rysy

Veselý, inteligentní, poslušný, přátelský, milý, velmi přítulný, klidný, ostražitý.

Bernardýn - výchova

Výchova bernardýna je složitější. Pro svatobernardské psy platí, že musí být vychováváni s velkým pochopením. Postarejte se o to, aby pes nebyl příliš tělesně zatěžován v období vývinu.

Bernardýn - pohyb

Bernardýn je velmi činorodé a aktivní plemeno a v případě nedostatku vyžití si hledá vlastní vybití energie. Potřebuje každodenní mnohakilometrové procházky, společný běh s majitelem nebo trénink v zápřahu, se kterým se dá začít přibližně od dvanáctého měsíce věku.

Bernardýn - věk

Bernardýn se dožívá věku kolem 11 let, ale i déle.

Bernardýn – zajímavosti

Od roku 1776 je zaznamenáváno mnoho zpráv o záchranných akcích, ve kterých hráli bernardýni hlavní roli zachránců, převážně legendární bernardýn Barry.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5927 (vitejdoma.cz/chovatele#9525)


Přidat komentář