Kymerská kočka

Cymric je polodlouhosrstá, středně dlouhá kočka. Na krku má silnější límec, hlava je kulatá, nohy krátké a svalnaté. Oči mohou být různých barev, výjimkou není ani oranžová nebo každé oko jiné. Ocas u tohoto druhu chybí nebo má jen malý začátek.

Původ a historie

Kymerská kočka, cymric neboli dlouhosrstý manx pochází ze Severní Ameriky, ale její jméno je odvozeno z velšského názvu Walesu - Cymru. Podle pověsti zde totiž žily podobné druhy těchto bezocasých koček. Kymerská kočka je vyšlechtěna z krátkosrstého manxe, ale její srst je mnohem delší.

Popis kymerské kočky

Cymric je polodlouhosrstá, středně dlouhá kočka. Na krku má silnější límec, hlava je kulatá, nohy krátké a svalnaté. Oči mohou být různých barev, výjimkou není ani oranžová nebo každé oko jiné. Ocas u tohoto druhu chybí nebo má jen malý začátek. Srst je středně dlouhá, hmotnost v rozmezí 3,5 až 5,5 kg. Také zbarvení srsti je různé.

Povahové rysy

Kymerská kočka nevyžaduje žádnou zvláštní péči. Je velmi klidná, poslušná, přátelská a vyrovnaná.

Zajímavosti

Cymric se přemísťuje skoky podobné králičím. Může se křížit s jinými plemeny, kocour však vždy musí mít zkrácený ocas.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5868 (vitejdoma.cz/chovatele#9376)


Přidat komentář